HUNOP-II/1/2018.

A Magyar Országos Horgász Szövetség egyszerűsített pályázati kiírása a 2018. évi „Gyermeknapi horgászversenyek” támogatására HUNOP-II/1/2018.

A MOHOSZ Elnöksége és a MOHOSZ Ifjúsági és Oktatási Szakbizottsága (a továbbiakban: IOSZB) a jelen felhívással a „MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program (HUNOP) 2018-2019” keretében a gyermeknapi horgászversenyek 2018. évi támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az IOSZB részére biztosított, elkülönített szövetségi céltámogatási alap, illetve a tárgyi állami céltámogatás biztosítja.

  1. A tárgyjutalomként átadandó, vissza nem térítendő támogatás – az esetlegesen fizetendő közterheket nem tartalmazó – keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján a MOHOSZ által érvényesített, kedvezményes beszerzési áron számítva 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázói létszám függvényében fenntartja a jogot a keret módosítására. 
  1. A támogatást igénylők köre:

Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon tagszervezeti tagegyesületei (a továbbiakban: tagegyesület), melyek legalább 2017.01.01-től az országos szövetségi rendszer részei. Egy tagegyesület részéről 1 db, a gyermeknapi horgászversenyre vonatkozó pályázati regisztrációs adatlap (a továbbiakban: adatlap) nyújtható be. 2018-ban nem pályázhat az a tagegyesület, mely a 2017. évben HUNOP vagy egyéb MOHOSZ-, illetve tagszervezeti támogatásban részesült és azzal határidőre, vagy – méltányossági elnökségi döntés esetén – a fizetési felszólításban megállapított póthatáridőre nem, vagy nem megfelelően számolt el, továbbá ha a MOHOSZ Alapszabályban, választmányi határozatban, szerződésben előírt tagegyesületi kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.

  1. Igényelhető támogatás:

A gyermeknapi horgászversenyeken az 1-3. helyezettek díjazása az alábbi két korcsoportban történhet:

A: 6-10 évesek (I-IV. osztályos tanulók), B: 10-14 (V-VIII. osztályos tanulók).

A támogatás különböző horgászcikkek formájában biztosított, tárgyjutalomként nyújtott természetbeni juttatás (a továbbiakban: díj). Az elnyert támogatás esetén a MOHOSZ a helyezettek (maximum 2×3=6 fő, de egy korcsoportban 5 főnél kevesebb induló esetében 1 fő) részére biztosítja a díjakat az I-II-III. helyezetteket tekintve 15.000-10.000-5.000 Ft értékben, összesen tehát egy versenyen minimum 15.000 Ft, maximum 60.000 Ft értékben. A korosztálynak megfelelő horgászcikkeket (spiccbot, bot, orsó, halas horgászpárna, horgászdoboz stb.) a MOHOSZ Ifjúsági és Oktatási Szakbizottsága választja ki, illetve rendeli meg. A MOHOSZ fenntartja azt a jogot – az 1. pont szerinti keretösszeget nem érintve -, hogy minden résztvevőnek emléktárgyat biztosít. 

  1. Támogatható versenyek:

A tagegyesület által a gyermeknaphoz kapcsolódóan (2018. május 19. és június 03. között) a 3. pont szerinti korcsoportok számára rendezendő horgászversenyek.

  1. Az igénylés tartami és formai követelményei:

A támogatási kérelem kizárólag a MOHOSZ honlapjáról (www.mohosz.hu) letölthető adatlap hiánytalan kitöltésével nyújtható be.

 Az igénylés benyújtásának módja, helye és határideje:

Az adatlapot elektronikus formában (kitöltve .doc, valamint ezen túl kitöltve és aláírva .pdf formátumban) az ifjusag@mohosz.hu címre kell legkésőbb 2018. április 16-ig (e-mail küldés napja) beküldeni.

  1. Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el. Hiánypótlásra csak az IOSZB írásos értesítésére, az ott meghatározott módon kerülhet sor.

 A pályázatok elbírálása:

A pályázatokat az IOSZB bírálja el. A döntésről a pályázó tagegyesületek kiértesítése 2018. május 04-ig írásban történik meg, illetve a döntések a MOHOSZ weblapján is egyidejűleg közzétételre kerülnek.

 A díjazások kiküldésének rendje:

A sikeres pályázatról visszaigazolást kapott tagegyesületek (a továbbiakban: támogatott) részére a díjakat postai úton szállíttatjuk ki az adatlapon megadott postacímre, legkésőbb a versenyt megelőző utolsó munkanapig. A postai kiszállítás a támogatott számára díjmentes.

  1. A támogatás elszámolása:

A lebonyolított horgászversenyről, a díjazások átadásáról a támogatott az IOSZB részére rövid szöveges szakmai beszámolót köteles küldeni legkésőbb 2018. június 30-ig, elektronikus formában az ifjusag@mohosz.hu e-mail címre.

Szöveges szakmai beszámoló: tartalmazza a verseny korosztályonkénti tényleges létszámát (résztvevők neve, születési éve és e-mail címe .xls formátumban), az események rövid leírását, továbbá digitális formában (.jpg formátum) a MAHOR horgászmagazinban és a MOHOSZ webfelületen leközölhető képeket a verseny megrendezéséről és a díjazottakról.

  1. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:

A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem, vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, ebben az esetben a MOHOSZ írásbeli felszólítása alapján a támogatásként kapott horgászcikkek számlával igazolt beszerzési értékét és a felszámított késedelmi kamatokat a támogatott a MOHOSZ fizetési felszólításának kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ részére megfizetni.

  1. Kapcsolattartás:

A pályázattal kapcsolatban a pályázók az alábbi elérhetőségeken kaphatnak felvilágosítást: E-mail: ifjusag@mohosz.hu Telefon: 06-1-248-2593

Budapest, 2018. március 22.

Forrás: MOHOSZ

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..