A HBM Horgász Szervezetek Szövetsége weboldalainak
Adatvédelmi Irányelve

A jelen Adatvédelmi Irányelvek határozzák meg azt, hogy a HBM Horgász Szervezetek Szövetségénél milyen módokon gyűjtjük, tároljuk és használjuk fel a jelen webhelyet felkereső magánszemélyekre vonatkozó információkat. A JELEN WEBHELY HASZNÁLATÁVAL ÖN HOZZÁJÁRUL AZ INFORMÁCIÓK JELEN ADATVÉDELMI IRÁNYELVEKBEN FOGLALTAK SZERINTI GYŰJTÉSÉHEZ ÉS FELHASZNÁLÁSÁHOZ. ÖN TUDOMÁSUL VESZI AZT IS, HOGY A HBM HORGÁSZ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE A SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL IDŐRŐL IDŐRE MEGVÁLTOZTATHATJA, MÓDOSÍTHATJA, KIEGÉSZÍTHETI, ILLETVE ELTÁVOLÍTHATJA VAGY EGYÉB MÓDON FRISSÍTHETI A JELEN ADATVÉDELMI IRÁNYELVEKET. Az Ön személyes adatait mindig az adatgyűjtés időpontjában hatályos Adatvédelmi Irányelvek szerint kezeljük. Arra törekszünk, hogy ezen a weboldalon közzétegyünk valamennyi ilyen változtatást, és így teljes körűen tájékoztassuk Önt arról, hogy milyen típusú információkat gyűjtünk, valamint hogy miként használjuk fel és milyen körülmények esetén tárhatjuk fel azokat.

Adatvédelmi irányelveink könnyen megtalálhatóak, mivel szerepelnek a honlapunkon, és hivatkozással kapcsoltak a webhely minden olyan részéhez, amely személyes adatokat igényel. Az ilyen adatgyűjtési pontokon Ön szükség esetén további magyarázatot kaphat arról, hogy az adatokat milyen célokra használjuk fel.

  1. Adatvédelmi kötelezettségvállalás

A jelen Szabályzatban használt ?személyes adatok? kifejezés összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel olyan információkra vonatkozik, mint például az Ön neve, születési dátuma, e-mail címe, vagy levelezési címe, amelyek az Ön személyéhez kapcsolódnak, vagy amelyekből Önre vonatkozó következtetés vonható le. A HBM Horgász Szervezetek Szövetsége az Ön hozzájárulása nélkül általában nem kezeli az Ön személyes adatait. Fenntartjuk azonban a jogot arra, hogy kivételes körülmények között további adatfeldolgozást végezzünk a jogszabályok által megengedett vagy megkövetelt mértékben, illetve valamely perbeli vagy bűnügyi vizsgálat érdekében. Személyes adatainak kezelése során vállaljuk, hogy teljes mértékben eleget teszünk a jelen adatvédelmi szabályzatunk rendelkezéseinek. A következő fejezetekben részletezzük, hogy hogyan és mikor kérünk Önöktől személyes adatokat.

  1. A személyes adatok felhasználásának célja

Szolgáltatásaink többsége nem igényel semmiféle regisztrációt ? Önnek lehetősége van arra, hogy anélkül látogassa meg weboldalunkat, hogy kilétét közölné velünk. Bizonyos szolgáltatásokhoz azonban szükség lehet arra, hogy Ön személyes információkat osszon meg velünk. Ilyen esetekben, amennyiben Ön nem ad meg valamely általunk kért személyes adatot, előfordulhat, hogy nem kap hozzáférést a weboldal bizonyos részeihez, mi pedig nem tudunk válaszolni a kérdéseire. A személyes adatokat olyan célok érdekében dolgozzuk fel, amelyekről tájékoztatást adunk akkor, amikor információkat kérünk Öntől. A személyes adatokat gyűjthetjük és felhasználhatjuk például abból a célból, hogy termékeket juttassunk vagy szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek, hogy kiszámlázzuk az igényelt termékeket és szolgáltatásokat, hogy piacra vigyünk olyan termékeket és szolgáltatásokat, amelyek véleményük szerint számot tarthatnak az Ön érdeklődésére, illetve hogy egyéb célokból kapcsolatba lépjünk Önnel. Az adatait valamennyi alkalmazandó jogszabály és etikai kódex jelentéstételi, illetve dokumentum-megőrzési előírásainak betartásával tároljuk.

  1. Az információk titokban tartása

Az Ön személyes adatait nem értékesítjük és nem terjesztjük harmadik felek részére, illetve egyéb módon nem osztjuk meg harmadik felekkel ? kivéve a jelen Adatvédelmi Irányelvekben meghatározott módokat és eseteket. Személyes adatok alkalomszerűen átadhatóak olyan harmadik felek részére, akik a HBM Horgász Szervezetek Szövetsége érdekében vagy megbízásából, illetve a MOHOSZ vállalkozási tevékenységével összefüggésben járnak el, további feldolgozásra azon cél(ok)nak megfelelően, amely cél(ok)ból az adatokat eredetileg gyűjtötték, például szállítási szolgáltatások, értékelés vagy technikai támogatás céljára. A második olyan eset, amikor a személyes adatok feltárhatóak valamely harmadik fél részére, akkor áll fenn, ha ennek megtételét valamely alkalmazandó jogszabály, bírósági határozat vagy kormányzati előírás követeli meg tőlünk, vagy ha ez az adatfeltárás valamely perbeli vagy bűnügyi vizsgálat érdekében akár belföldön, akár külföldön egyébként szükséges.

  1. Hozzáférési jog

Önnek jogában áll, hogy hozzáférjen és frissítse a személyes adatai, illetve hogy kérje azok törlését. A személyes adatok kezelése során igyekszünk biztosítani, hogy a személyes adatok időszerűek, pontosak és teljesek legyenek arra a célra, amelyre gyűjtésre kerültek. Lehetővé tesszük továbbá, hogy kifogást tehessen a személyes adatainak kezelésével szemben, amennyiben az nem a jelen Adatvédelmi Irányelvekkel vagy az irányadó jogszabályokkal összhangban álló törvényes üzleti cél érdekében valósul meg. Elektronikus direkt marketing tevékenység folytatása esetén, amennyiben jogszabály azt megköveteli, olyan eljárást fogunk alkalmazni, amelynek keretében Ön elfogadhatja és/vagy elutasíthatja további marketing anyagok küldését. Amennyiben személyes adatai általunk történő felhasználásával kapcsolatban, vagy abból a célból, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelésével szemben, fel kívánja venni velünk a kapcsolatot, kérjük, küldjön e-mailt számunkra a hbmhszsz@gmail.com címre. Ha kapcsolatba lép velünk, kérjük, hogy jegyezze fel azon webhely nevét, ahol megadta az információkat, valamint azokat a konkrét információkat, amelyek helyesbítését, frissítését vagy törlését tőlünk igényli, valamint kérjük, hogy személyazonosságát megfelelően igazolja. A személyes adatok törlésére irányuló kérések teljesítése a ránk vonatkozó alkalmazandó jogszabályok és etikai kódexek jelentéstételi, illetve dokumentum-benyújtási vagy -megőrzési előírásainak függvényében történik.

  1. Biztonság és titoktartás

Az általunk online módon gyűjtött személyes adatok biztonságának és bizalmas jellegének megőrzése érdekében olyan adathálózatokat használunk, amelyeket (egyebek mellett) az iparági szabványoknak megfelelő tűzfal- és jelszavas védelemmel látunk el. Az Ön személyes adatainak kezelése során ésszerűen meghatározott intézkedéseket teszünk, hogy ezeket az információkat megvédhessük az elvesztés, a velük való visszaélés, a hozzájuk való jogosulatlan hozzáférés, illetve a feltárás, megváltoztatás vagy megsemmisülés veszélyétől.

  1. Anonim adatok és ?cookie?-k (?sütik?)

Gyűjthetünk és feldolgozhatunk anonim információkat az Ön e webhelyen történt látogatásairól, például az Ön által felkeresett egyes oldalakról és az Ön által végzett egyes keresésekről. Az ilyen anonim információkat arra használjuk, hogy segítségükkel továbbfejlesszük a webhely tartalmát, és hogy belső, piackutatási célokra összesített statisztikákat állítsunk össze a webhelyünket használó magánszemélyekről. Ennek során olyan ?cookie?-kat (?sütiket?) helyezhetünk el, amelyek a felhasználó domain nevét gyűjtik, valamint a felhasználó internet szolgáltatóját, operációs rendszerét, valamint a hozzáférés napját és időpontját. A cookie olyan kisméretű információ, amelyet az Ön böngészőjére küldünk, és amelyet az Ön számítógépe a merevlemezén tárol. A cookie-k nem károsítják a számítógépét. Böngészőprogramját beállíthatja olyan módon, hogy az adjon értesítést, amikor Ön cookie-t kap. Ez lehetővé teszi az Ön számára annak eldöntését, hogy fogadni kívánja-e a cookie-t vagy sem. Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen cookie-t használjunk, kérjük küldjön emailt a hbmhszsz@gmail.com címre. Felhívjuk figyelmét azonban arra, hogy ez esetben az Ön nem biztos, hogy használni tudja internetes böngészőjének valamennyi funkcióját. Igénybe vehetjük külső felek szolgáltatásait is abból a célból, hogy segítséget nyújtsanak számunkra a jelen szakaszban ismertetett információk gyűjtésénél és feldolgozásánál. Alkalomszerűen használhatunk a cookie-kkal együtt Internet címkéket is (más néven műveleti címkéket, egyetlen képpontos GIF-eket, tiszta GIF-eket, láthatatlan GIF-eket és 1×1-es GIF-eket) ezen a webhelyen, és ezeket a címkéket telepíthetjük harmadik fél hirdetőpartnerek útján. Ezek a címkék egyaránt elhelyezésre kerülnek a webhelyre felhasználókat hozó online hirdetéseken, és a webhely különböző oldalain. Arra használjuk ezt a technológiát, hogy mérjük a látogatók webhelyeinkre való reagálását, valamint hirdetési kampányaink eredményességét (többek között azt, hogy hányszor nyitottak meg valamely oldalt, és hogy milyen információkat tanulmányoztak). A harmadik fél partner képes lehet arra, hogy ezen Internet címkék/cookie-k révén anonim összesített adatokat gyűjtsön a saját, illetve az egyéb webhelyek látogatóiról. Amennyiben további tájékoztatást szeretni kapni az online hirdetésekhez kapcsolódó webcímkékről és cookie-król, vagy úgy dönt, hogy szeretne kimaradni az anonim információk harmadik felek által történő gyűjtéséből, akkor kérjük, keresse fel a Network Advertising Initiative webhelyét.

 7.Google Analytics (Google analitika)

A Google Analytics segítségével ésszerűsítjük a weboldalas portfóliónkat (I) egyrészt azzal, hogy optimalizáljuk a vállalati honlapok közötti adatforgalmat, és (II) szükség esetén integráljunk, valamint optimalizáljuk a weboldalainkat. A ?Google Analytics? a Google Inc. azaz a ?Google” által kínált szolgáltatás, amely részletes statisztikát készít egy adott honlap adatforgalmáról és az adatforgalom forrásairól, továbbá méri a konverziókat és eladásokat. A Google Analytics a felhasználó számítógépen tárolt ?cookie-kat? (sütik) használ, amelyek elősegítik annak elemzését, hogy ezek a felhasználók miként használják a honlapunkat.

A honlapunk felhasználó által történő használatával kapcsolatos információt a ?cookie-k? (sütik) generálják, amelyek közé tartozik a felhasználó IP címe is, és ez az információ a megfelelő beállítások (?_anonymizelp()? funkció vagy ennek megfelelő) alkalmazásával anonimizált (névtelenített) formába kerül, és így kerül az Amerikai Egyesült Államokban található Google kiszolgáló gépekre (szerverek). Az IP anonimizálás működésével kapcsolatos bővebb információért lásd az alábbi hivatkozást: https://support.google.com/analytics/answer/2763052 (külső hivatkozás) (link is external)

A ?cookie-k?(sütik) által generált információt a Google arra használja majd fel számunkra, hogy értékelje a honlapunk látogatók által történő használatát, jelentéseket állítson összes a honlappal kapcsolatos tevékenységről, és ezeket a jelentéseket számunkra elemzési célokra biztosítja majd.

A Google ezeket az információkat átadhatja harmadik félnek, jogi kötelezettség esetén vagy a Google számára valamilyen harmadik fél által végzett adatfeldolgozás céljából. A Google semmilyen körülmények között sem párosítja vagy társítja az Ön IP címét a Google-nél tárolt egyéb adatokkal.

Megakadályozhatja illetve leállíthatja a ?cookie-k? (sütik) telepítését vagy tárolását az Ön által használt böngésző beállításaink keresztül úgy, hogy letölti és telepíti az ingyenes Opt-out böngésző bővítményt, ami a következő internetes címen érhető el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en (külső hivatkozás) (link is external). Felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az esetben nem tudja majd teljes mértékben kihasználni a honlapunk minden funkcióját.

A honlapunk használatával beleegyezik abba, hogy a Google által Önről gyűjtött minden személyes adatot a vállalat a fent leírt módon és célból feldolgozza.

 8. Személyes információk és a gyermekek

Az e webhelyen rendelkezésre álló szolgáltatások többsége 18. életévüket betöltött személyek számára készült. Legalább 18 éves korúnak vagy ennél idősebbnek kell lennie annak a személynek, aki gyermekeknél történő felhasználás céljára készült gyógyszerekről igényel tájékoztatást. Szándékos módon nem gyűjtünk, nem használunk fel és nem tárunk fel 18. életévüket be nem töltött fiatalkorú személyektől származó személyes adatokat anélkül, hogy közvetlen, nem online kapcsolatfelvétel útján be ne szereznénk a szülői felelősséget viselő személy (pl. valamely szülő vagy gyám) előzetes hozzájárulását. A szülő részére (i) értesítést adunk azon konkrét személyes adattípusokról, amelyeket a kiskorú személytől gyűjtünk, és (ii) lehetőséget adunk arra, hogy kifogást emeljen az ilyen információk további gyűjtése, felhasználása vagy tárolása ellen. Betartjuk a gyermekek védelmét szolgáló jogszabályi előírásokat.

 9. Más web-oldalakra mutató hivatkozások

A jelen Adatvédelmi Irányelvek csak erre a web-oldalra vonatkoznak, a harmadik fél web-oldalainak kizárásával. Hivatkozásokat adhatunk meg olyan egyéb web-oldalakra, amelyek véleményünk szerint látogatóink érdeklődésére tarthatnak számot. Annak biztosítására törekszünk, hogy ezek a web-oldalak a legmagasabb színvonalúak legyenek. Azonban a Világháló jellegéből következően nem tudjuk garantálni minden egyes általunk hivatkozott web-oldal adatvédelmi színvonalát, és nem vállalhatunk felelősséget az e web-oldalon kívüli más web-oldalak tartalmáért. A jelen Adatvédelmi Irányelveknek nem célja, hogy azokat bármely hivatkozott, egyéb web-oldalra alkalmazzák.

10. Kapcsolatfelvétel

Amennyiben bármilyen kérdése vagy panasza van a jelen Adatvédelmi Irányelvek általunk történő betartásával kapcsolatban, illetve ha ajánlásokat vagy észrevételeket szeretne tenni Adatvédelmi Irányelveink minőségének továbbfejlesztése céljából, kérjük, hogy küldjön számunkra e-mailt az címre.hbmhszsz@gmail.com.

11. Bármilyen, az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben
soron kívül jár el.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410

Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetsége